Ordlista:Erkända icke-medborgare

Hoppa till: navigering , sök

En erkända icke-medborgare är en person som inte är medborgare i det rapporterande landet och inte heller i något annat land, men som har etablerat kopplingar till det landet som inkluderar vissa men inte alla rättigheter och skyldigheter som innebär fullt medborgarskap . Erkända icke-medborgare ingår inte i antalet medborgare i Europeiska unionen (EU).

Related concepts

Statistisk