Słownik:Uznany bezpaństwowiec

Uznany bezpaństwowiec, to osoba, która nie jest obywatelem kraju raportującego, ani żadnego innego kraju, ale posiadająca ustanowione powiązania z tym krajem oraz niektóre prawa i obowiązki pełnego obywatelstwa. Uzani bezpaństwowcy nie są uwzględniani w liczbie obywateli Unii Europejskiej (UE).

Powiązane koncepcje

Dane statystyczne