Erkende niet-burger

Een erkende niet-burger is een persoon die geen burger is van het rapporterend land of van enig ander land, maar die banden met dat land heeft ontwikkeld die bepaalde maar niet alle rechten en verplichtingen van volledig burgerschap omvatten. Erkende niet-burgers worden niet meegerekend in het aantal burgers van de Europese Unie (EU).

Verwante begrippen

Statistische gegevens