Słownik:Standard siły nabywczej (PPS)

Standard siły nabywczej, w skrócie PPS, jest sztuczną jednostka walutową. Teoretycznie, za jeden PPS można kupić tę samą ilość dóbr i usług w danym kraju. Jednakże różnice cen pomiędzy państwami oznaczją, że różne ilości krajowych jednostek walutowych są potrzebne do zakupu tych samych towrów i usług w zależnosci od kraju. PPS uzyskiwane jest przez podzielenie każdego agregatu gospodarczego kraju w walucie krajowej przez jego odpowiednik w  parytetach siły nabywczej.

PPS jest terminem technicznym używanym przez Eurostat dla wspólnej waluty, w której agregaty rachunków narodowych wyrażone są po korekcie różnic w poziomie cen z wykorzystaniem PPPs. Zatem, PPPs moga być interpretowane jako kurs wymiany PPS w stosunku do euro.

Dalsze informacje

Powiązane koncepcje

Dane statystyczne