Statistics Explained

Słownik:Parytet siły nabywczej (PPPs)

Parytet siły nabywczej, w skrócie PPPs, to wskaźniki poziomu różnic w cenach pomiędzy krajami. PPPs informuje o tym jaki jest koszt (wyrażony w jednostkach walutowych) określonych towarów i usług w różnych krajach. Używając PPPs do konwersji wydatków wyrażonych w walutach krajowych na wspólną, sztuczną walutę, standard siły nabywczej (PPS), eliminowany jest efekt wpływu na poziom różnic w cenach spowodowany wahaniami kursów walut.

Parytet siły nabywczej uzyskiwany jest poprzez porównanie poziomu cen dla określonego koszyka towarów i usług, które zostały wybrane, tak aby były reprezentatytwne dla modelu konsumpcji w poszczególnych krajach.

PPPs umożliwia osiagnięcie wymiernych wskaźników (na podstawie ceny lub wolumenu) wymaganych dla porównań międzykrajowych, odzwierciedlając rzeczywiste różnice w sile nabywczej, np w gospodarstwach domowych. Monetarne kursy walut nie mogą być użyte do porównania wielkości dochodu lub wydatków, ponieważ przeważnie odzwierciedlają wiecej elementów niż tylko różnice cenowe, np. wielkosć transakcji walutowych i oczekiwania na rynkach walutowych.

Dalsze informacje

Powiązane koncepcje

Dane statystyczne