Słownik:Pierwotna produkcja energii

Pierwotna produkcja energii, jest to każde wydobycie produktów energetycznych w przydatnej formie ze źródeł naturalnych. Zjawisko to występuje zarówno w przypadku wykorzystywania naturalnych źródeł (np. w kopalniach węgla kamiennego, ropy naftowej, czy też w elektrowniach wodnych) jak i do wytwarzania biopaliwa.

Przetwarzanie energii z jednej postaci w drugą, np. wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła w elektrociepłowniach (gdzie spalane są źródła energii pierwotnej) lub do produkcji koksu w koksowniach nie są produkcją pierwotną.

Dane statystyczne