Glossarium:Primaire productie van energie

Primaire productie van energie is elke winning van energieproducten in een bruikbare vorm uit natuurlijke bronnen. Dit doet zich voor ofwel wanneer natuurlijke bronnen worden geëxploiteerd (bijvoorbeeld in kolenmijnen, olievelden, waterkrachtcentrales) ofwel bij de vervaardiging van biobrandstoffen.

Het transformeren van energie van de ene vorm naar de andere, zoals de opwekking van elektriciteit of warmte in thermische centrales (waar primaire energiebronnen worden verbrand) of cokesproductie in cokesovens, is geen primaire productie.

Statistische gegevens