Glossarium:Bevolkingscijfer

Het bevolkingscijfer of de totale bevolking of simpelweg de bevolking van een bepaald gebied is het totaal aantal mensen in dat gebied op een bepaald tijdstip.

Voor de bevolkingsgegevens die Eurostat verzamelt bij de lidstaten van de Europese Unie (EU) is dat tijdstip 1 januari en het resulterend cijfer is de bevolking op 1 januari. De aanbevolen definitie is de gewone ingezeten bevolking en deze vertegenwoordigt de inwoners van een bepaald gebied op 1 januari van het beschouwde jaar (of, in sommige gevallen, op 31 december van het voorgaande jaar). De bevolking kan gebaseerd zijn ofwel op de gegevens van de laatste volkstelling, aangepast door middel van elementen van het bevolkingsverloop sedert de laatste volkstelling, ofwel op bevolkingsregisters.

De gemiddelde bevolking in een kalenderjaar wordt berekend als het rekenkundig gemiddelde van de bevolking op 1 januari van twee opeenvolgende jaren. De gemiddelde bevolking wordt verder gebruikt bij het opstellen van demografische indicatoren zoals de bruto cijfers per 1 000 inwoners, en voor sommige indicatoren 'per capita' (per hoofd van de bevolking) .

Meer informatie

Verwante begrippen

Statistische gegevens