Bevolkingsverloop

Het bevolkingsverloop is, algemeen gedefinieerd, het verschil in omvang van de bevolking tussen het begin en het einde van een bepaalde tijdsperiode (gewoonlijk één jaar). Het is meer specifiek het verschil in bevolkingsomvang op 1 januari van twee opeenvolgende jaren.

Het bevolkingsverloop heeft twee componenten:

  • het migratiesaldo (het aantal immigranten min het aantal emigranten, plus statistische aanpassingen – merk op dat het migratiesaldo in de context van statistieken over het bevolkingsverloop ook statistische aanpassingen in de jaarlijkse bevolkingsbalans omvat, bedoeld om die balans sluitend te maken).

Een positief bevolkingsverloop, wanneer de uitkomst van migratiesaldo plus saldo van levende geboorten en sterfgevallen positief is, wordt bevolkingsgroei genoemd, een negatieve uitkomst is een bevolkingsafname.

Het bruto bevolkingsgroeicijfer wordt gedefinieerd als de verhouding van de totale bevolkingsgroei gedurende een jaar tot de gemiddelde bevolking van een gebied gedurende dat jaar; de waarde wordt uitgedrukt per 1 000 inwoners.

Meer informatie

  • Population (ESMS metadata file — demo_pop_esms)

Verwante begrippen

Statistische gegevens