Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek (NUTS)

This is the stable Version.

De Nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek, afgekort als NUTS (naar het Franse Nomenclature des Unités territoriales statistiques), is een geografische nomenclatuur die het grondgebied van de Europese Unie (EU) opdeelt in regio's op 3 niveau's (respectievelijk NUTS 1, 2 en 3, vanaf de grootste tot de kleinste territoriale eenheden). Boven NUTS 1 is er nog het 'nationale' niveau van de lidstaat.

De NUTS is gebaseerd op Verordening 1059/2003 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de opstelling van een gemeenschappelijke nomenclatuur van territoriale eenheden voor de statistiek, goedgekeurd op 26 mei 2003 en regelmatig geamendeerd.

Meer informatie

Verwante begrippen

Statistische gegevens