Try the new automatic translation by clicking on the blue icon “Translate” up in the right corner of the article!

    

Sõnastik:Statistiliste territoriaalüksuste klassifikaator (NUTS)

Statistiliste territoriaalüksuste klassifikaator NUTS (nimi tuleneb prantsuse keelest: Nomenclature des Unités territoriales statistiques) on geograafiline klassifikaator, mis jagab Euroopa Liidu (EL) territooriumi piirkondadeks kolmel regionaalsel tasandil (NUTS 1, 2 ja 3, mis tähistavad vastavalt suuremaid, keskmisi ja väiksemaid territoriaalüksusi). NUTS 1 tasemest kõrgemal asub liikmesriikide n-ö riiklik tase.

NUTS põhineb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusel nr 1059/2003 (millega kehtestatakse ühine statistiliste territoriaalüksuste liigitus), mis võeti vastu 2003.

Täiendav teave

Seotud mõisted

Statistilised andmed