Glossarium:Migratie

(Doorverwezen vanaf Glossary:Net migration/nl)

Migratie verwijst naar het aantal migranten, mensen die hun residentie veranderen naar of vanuit een bepaald gebied (gewoonlijk een land) gedurende een bepaalde periode (gewoonlijk een jaar).

Immigranten zijn mensen die aankomen of terugkeren uit het buitenland om hun residentie te vestigen in een land voor een bepaalde periode, nadat ze elders geresideerd hebben. Volgens de aanbevelingen van de Verenigde Naties (VN) van 1998 over statistieken met betrekking tot internationale migratie (Revisie 1), is een individu een langetermijnimmigrant als hij/zij verblijft in zijn/haar bestemmingsland voor een periode van 12 maanden of meer, na elders geresideerd te hebben voor 12 maanden of meer.

Immigratie is het aantal immigranten voor een bepaald gebied gedurende het jaar.

Emigranten zijn mensen die het land waar ze gewoonlijk verblijven, verlaten om effectief te gaan resideren in een ander land. Volgens de VN-aanbevelingen van 1998 over statistieken met betrekking tot internationale migratie (Revisie 1), is een individu een langetermijnemigrant als hij/zij zijn/haar land of gebruikelijke vroegere residentie verlaat voor een periode van 12 maanden of meer.

Emigratie is het aantal emigranten voor een bepaald gebied gedurende het jaar.

Het migratiesaldo is het verschil tussen immigratie naar en emigratie vanuit een bepaald gebied gedurende het jaar (het migratiesaldo is positief als er meer immigranten dan emigranten zijn en negatief als er meer emigranten zijn dan immigranten). Vermits veel landen niet beschikken over accurate cijfers met betrekking tot immigratie of emigratie, of zelfs helemaal geen cijfers hebben, moet het migratiesaldo soms geschat worden. Gewoonlijk wordt het dan benaderd als het verschil tussen de totale bevolkingsontwikkeling en de natuurlijke bevolkingsontwikkeling gedurende het jaar. Het migratiesaldo zegt niets over de grootte van de emigratie- en immigratiestromen van en naar een land; een land kan een laag migratiesaldo rapporteren maar toch aanzienlijke emigratie- en immigratiestromen kennen.

Het bruto migratiesaldocijfer is de verhouding van het migratiesaldo tijdens een jaar met de gemiddelde bevolking in dat jaar; de waarde wordt uitgedrukt per 1 000 inwoners.

Verwante begrippen

Statistische gegevens