Ordlista:Minimilön

Hoppa till: navigering , sök

Minimilön är den lägsta lön som arbetsgivare enligt lag är skyldig att betala sina anställda anställda. Den grundläggande nationella minimilönen kan fastställas per timme , vecka eller månad , och denna minimilön verkställs enligt lag ( staten ) , ofta efter samråd med arbetsmarknadens parter , eller direkt av en nationell sektorövergripande överenskommelse (i den Europeiska unionen (EU) är detta fallet för Belgien och Grekland ) .

Den nationella minimilönen gäller vanligtvis alla anställda , eller åtminstone en stor majoritet av de anställda i landet . Vissa länder har undantag, exempelvis för yngre arbetstagare, lärlingar eller arbetstagare med funktionshinder . Bruttobelopp redovisas , det vill säga före inkomstskatt och sociala avgifter, som varierar mellan länderna .

Lagar gällande minimilön innehåller bestämmelser om regelbunden översyn, ofta med trepartsförhandlingar mellan regering , fack och arbetsgivare , som speglar förändringar i priser, löner och andra ekonomiska faktorer . Minimilönen kan vara föremål för automatisk omprövning (knutet till konsumentprisindex eller ekonomisk tillväxt) eller till diskretionära ökningar ( genom lagstiftning ) .

Statistisk