Ordlista:Migration

This is the stable Version.
Hoppa till: navigering , sök

Migration syftar på antalet migranter, människor som byter hemvist till eller från ett visst område (vanligtvis ett land) under en viss tidsperiod (vanligtvis ett år).

Immigranter eller invandrare är människor som anländer eller återvänder från utlandet för att bosätta sig i ett land under en viss tid, efter att tidigare ha varit bosatt på annat håll. Enligt 1998 års FN-rekommendationer om statistik om internationell migration (Revision 1), är en individ en långsiktig immigrant/invandrare om han/hon stannar i hans/hennes destinationsland under en period av 12 månader eller mer, efter att tidigare ha varit bosatt på annan plats i 12 månader eller mer.

Immigration eller invandring är antalet invandrare för ett visst område under ett år.

Emigranter eller utvandrare är människor som lämnar landet där de brukar vistas för att bosätta sig i ett annat land. Enligt 1998 års FN-rekommendationer om statistik om internationell migration (Revision 1), är en individ en långsiktig emigrant/utvandrare om han/hon lämnar hans/hennes land för tidigare stadigvarande bosättning under en period av 12 månader eller mer.

Emigration eller utvandring är antalet utvandrare för ett visst område under ett år.

Nettomigration är skillnaden mellan invandring till och utvandring från ett visst område under ett år (nettomigrationen är positiv om det finns fler invandrare än utvandrare och negativ om det finns fler utvandrare än invandrare). Eftersom många länder antingen inte har exakta siffror om invandring och utvandring, eller inte har några siffror alls, får nettomigrationen skattas. Den brukar skattas som skillnaden mellan den totala befolkningsförändringen och den naturliga folkökningen under ett år. Nettomigrationen ger ingen indikation om den relativa omfattningen av separata in- och utvandringsflöden till och från ett land; ett land kan rapportera låg nettomigration, men uppleva höga invandrings- och utvandringsflöden.

Det allmänna migrationstalet är förhållandet mellan nettomigrationen under ett år jämfört med medelfolkmängden det året. Värdet uttrycks per 1 000 invånare.

Relaterade begrepp

Statistisk