Statistics Explained

Słownik:Przeciętna długość życia

This is the stable Version.

Przeciętna długość życia dla określonego wieku jest średnią dodanej liczby lat, którą przeciętnie osoba w danym wieku może przeżyć, przy jednoczesnym podporządkowaniu reszty życia określonym warunkom umieralności (prawdopodobieństwo zgonu dla danej grupy wiekowej, tj. śmiertelność obserwowana w danym okresie).

Przeciętna długość życia jest wyrażana jako liczba przewidywanych lat trwania życia dla osób w różnym wieku, zaczynając od wieku zerowego, gdzie oczekiwana długość życia w chwili urodzenia jest przewidywaną średnią liczbą lat dla noworodków, przy jednoczesnym podporządkowaniu reszty życia określonym warunkom umieralności, prawdopodobieństwu zgonu w każdym wieku.

Również późniejsze lata życia mogą zostać wybrane jako punkt wyjścia; łączna spodziewana długość życia stanowi określony wiek oraz przyporządkowaną długość życia dla niego, otrzymana liczba stanowi przeciętną liczbę lat życia, której można się spodziewać, jeżeli wzorce umieralności pozostaną bez zmian. Przeciętna długość życia przeważnie obliczana jest oddzielnie dla wszystkich grup wiekowych, zarówno dla kobiet, mężczyzn jak i całej populacji.

Dalsze informacje

  • Mortality (ESMS metadata file — demo_mor_esms)

Powiązane koncepcje

Dane statystyczne