Słownik:Rynek pracy

This is the stable Version.

Rynek pracy jest rzeczywistym lub wirtualnym miejscem spotkań, w ramach gospodarki rynkowej, gdzie ludzie sprzedają swoją pracę (pracownicy), negocjują i  mogą dojść do porozumienia z tymi, którzy chcą ją kupić (pracodawcami). Rynki pracy stanowią struktury, poprzez które pracownicy i pracodawcy wchodzą we wzajemne interakcje związane z pracą, warunkami pracy, czy też wynagrodzeniem. Innymi aktorami są tutaj instytucje i procesy negocjacji zbiorowych, obejmujące również role odgrywane przez organizacje pracodawców i związki zawodowe.

Pojęcie rynku pracy dotyczy również takich kwestii jak: zatrudnienie, bezrobocie, wskaźnik aktywności i  wynagrodzenia.

Powiązane koncepcje

Dane statystyczne

Źródło