Glossarium:Arbeidsmarkt

This is the stable Version.

De arbeidsmarkt is de reële of virtuele ontmoetingplaats, binnen een economie of markt, waar personen die hun arbeid verkopen (werknemers) onderhandelen en tot een akkoord kunnen komen met zij die de arbeid kopen (werkgevers). Arbeidsmarkten bieden de structuur waarbinnen werkenden en werkgevers interageren over banen, werkomstandigheden en vergoedingen. Andere actoren zijn de instellingen en processen voor collectief onderhandelen, met inbegrip van de rollen gespeeld door de werkgeversorganisaties en vakbonden.

Het begrip arbeidsmarkt slaat ook op zaken als tewerkstelling, werkloosheid, arbeidsparticipatie en lonen.

Verwante begrippen

Statistische gegevens

Bron