Słownik: Międzynarodowa standardowa klasyfikacja edukacji (ISCED)

Międzynarodowa standardowa klasyfikacja edukacji (ISCED) jest narzędziem do opracowania porównywalnych w skali międzynarodowej statystyk dotyczących edukacji.

Do roku 2013 dane na temat poziomu edukacji i wykształcenia były klasyfikowane według ISCED 1997, a od roku 2014 są one klasyfikowane według ISCED 2011.

Jeżeli chodzi o dziedziny edukacji, dane do roku 2015 są klasyfikowane wedlug ISCED 1997, a od roku 2016 będą klasyfikowane używając ISCED-F 2013.

Aby uzyskaċ więcej informacji o ISCED, zobacz International Standard Classification of Education (ISCED)

Dalsze informacje

Dane statystyczne