Glossarium:Sterfgeval

Een sterfgeval, volgens de definitie van de Verenigde Naties, is het permanent wegvallen van alle levensfuncties zonder mogelijkheid tot reanimatie, op elk tijdstip nadat een levende geboorte heeft plaats gevonden; deze definitie sluit dus foetale dood (doodgeboorte) uit.

Sterfte of mortaliteit is het aantal sterfgevallen voor een bepaald gebied gedurende een bepaalde periode. Kindersterfte is de sterfte van levendgeboren kinderen die minder dan een jaar oud zijn.

Het sterftecijfer of mortaliteitscijfer is de sterfte uitgedrukt als een proportie van de bevolking.

Het bruto sterftecijfer of bruto mortaliteitscijfer wordt gedefinieerd als de verhouding van het aantal sterfgevallen gedurende een jaar tot de gemiddelde bevolking in dat jaar; de waarde wordt uitgedrukt per 1 000 inwoners.

Het kindersterftecijfer wordt gedefinieerd als de verhouding van het aantal sterfgevallen bij kinderen van minder dan een jaar oud tot de levende geboorten in het referentiejaar; de waarde wordt uitgedrukt per 1 000 levende geboorten.

Meer informatie

Verwante begrippen

Statistische gegevens