Glossarium:Huishouden - sociale statistieken - Statistics Explained

Try the new automatic translation by clicking on the blue icon “Translate” up in the right corner of the article!

    

Glossarium:Huishouden - sociale statistieken

Zie doorverwijzingspagina huishouden voor andere betekenissen van huishouden.

Een huishouden wordt, in het kader van onderzoeken naar sociale omstandigheden of inkomens zoals EU-SILC of het Huishoudbudgetonderzoek (HBO), gedefinieerd als een eenheid van huishoudelijke organisatie of, meer operationeel, als een sociale eenheid:

  • met gemeenschappelijke regelingen;
  • met gedeelde huishoudelijke uitgaven of dagelijkse behoeften;
  • in een gezamenlijke en gemeenschappelijke woonplaats.

Een huishouden bestaat ofwel uit één persoon die alleen woont of uit een groep personen, niet noodzakelijk verwant, die op hetzelfde adres wonen met een gemeenschappelijke huishouding, dat wil zeggen met ten minste één gezamenlijke maaltijd per dag of het delen van een woonkamer of zitkamer.

Collectieve huishoudens of institutionele huishoudens (in tegenstelling tot particuliere huishoudens) zijn bijvoorbeeld: ziekenhuizen, bejaardentehuizen, verzorgingshuizen, gevangenissen, kazernes, kloosters, pensions en logies voor werknemers, enz..

Verwante begrippen

Statistische gegevens