Statistics Explained

Słownik:Parlament Europejski (PE)

Parlament Europejski, w skrócie PE, jest jedynym organem Unii Europejskiej (UE) wybieranym bezpośrednio. Wraz z Radą Unii Europejskiej, stanowi on dwuizbowy oddział legislacyjny instytucji UE. W skład Parlamentu wchodzi członków, którzy są wybierani bezpośrednio, co pięć lat przez wyborców w państwach członkowskich.

Od 1970 r. posiada on kontrolę nad wszystkimi obszarami budżetowymi UE (z wyłączeniem rolnictwa) oraz prawo veta w sprawie mianowania Komisji Europejskiej.

Parlament Europejski obraduje w dwóch miejscach:

  • Strasburg (FR), oficjalna siedziba, gdzie odbywaja się sesje plenarne - 12 czterodniowych sesji w ciągu całego roku;
  • Bruksela (BE), odbywają się tu posiedzenia komisji, grup politycznych i uzupełniające sesje plenarne.

Sekretariat lub organ administracyjny Parlamentu posiada swoją siedzibe w Luksemburgu (LU).


Dalsze informacje

Powiązane koncepcje