Glossarium:Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement, afgekort als EP, is het enige direct verkozen orgaan van de Europese Unie (EU). Samen met de Raad van de Europese Unie vormt het de uit twee kamers bestaande wetgevende tak van de EU-instellingen. Het Parlement bestaat uit leden, die om de vijf jaar rechtstreeks verkozen worden door de kiezers in de lidstaten.

Sinds de jaren 1970 controleert het alle aspecten van de EU-begroting (behalve landbouw) en heeft het een vetorecht bij de aanstelling van de Europese Commissie.

Het Europees Parlement vergadert op 2 plaatsen:

  • Straatsburg (FR), de officiële zetel, waar doorheen het jaar 12 plenaire zittingen van vier dagen per jaar gehouden worden;
  • Brussel (BE), dat wordt gebruikt voor commissievergaderingen, de politieke fracties en bijkomende plenaire zittingen.

Het Secretariaat, of de administratie van het Parlement, is gevestigd in Luxemburg (LU).

Meer informatie

Verwante begrippen