Statistics Explained

Woordenlijst:Europese Economische Ruimte (EER)

Zie De doorverwijspagina van de EER voor andere betekenissen van de EER.

De Europese Economische Ruimte, afgekort als EER, bestaat uit de lidstaten van de Europese Economische Ruimte. Europese Unie en drie landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen; met uitzondering van Zwitserland).

De EER-Overeenkomst is op 1 januari 1994 in werking getreden. Het beoogt de handels- en economische betrekkingen tussen de overeenkomstsluitende partijen te versterken en houdt zich voornamelijk bezig met de vier fundamentele pijlers van de interne markt, te weten: vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal. De beschikbaarheid van vergelijkbare statistische gegevens wordt geacht relevant te zijn voor de vier vrijheden en is daarom opgenomen in de overeenkomst.

Uitbreidingen van de EU had rechtstreekse gevolgen voor de EER-overeenkomst en de uitgebreide EER omvat nu 30 landen (cursief EVA-landen):

België (BE) Spanje (ES) Hongarije (HU) Slowakije (SK)
Bulgarije (BG) Frankrijk (FR) Malta (MT.) Finland (FI)
Tsjechië (CZ) Kroatië (HR) Nederland (NL) Zweden (SE)
Denemarken (DK) Italië (HET) Oostenrijk (AT) Duitsland (DE)
Cyprus (CY) Polen (PL) IJsland (IS) Estland (EE)
Letland (LV) Portugal (PT) Liechtenstein (LI) Ierland (D.W.Z.)
Litouwen (LT) Roemenië (RO) Noorwegen (GEEN) Griekenland (EL)
Luxemburg (LU) Slovenië (SI)

Gerelateerde concepten

Europese Vrijhandelsassociatie
Europese Unie