Statistics Explained

Glossarium: Europese Economische Ruimte (EER)

Zie EER-ontvlechtingspagina voor andere betekenissen van de EER.

De Europese Economische Ruimte, afgekort als EER, bestaat uit de lidstaten van de Europese Unie en drie landen van de Europese Vrijhandelsassociatie (IJsland, Liechtenstein en Noorwegen; met uitzondering van Zwitserland).

De EER-overeenkomst is op 1 januari 1994 in werking getreden. Zij heeft tot doel de economische en handelsbetrekkingen tussen de overeenkomstsluitende partijen te versterken en heeft voornamelijk betrekking op de vier fundamentele pijlers van de interne markt, te weten: het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal. De beschikbaarheid van vergelijkbare statistische gegevens wordt relevant geacht voor de vier vrijheden en wordt daarom in de overeenkomst opgenomen.

Uitbreidingen van de EU had rechtstreekse gevolgen voor de EER-Overeenkomst en de uitgebreide EER telt nu 30 landen (cursief de EVA-landen):

België (BE) Spanje (ES) Hongarije (HU) Slowakije (SK)
Bulgarije BG) Frankrijk (FR) Malta (MT) Finland (FI)
Tsjechië (CZ) Kroatië (HR) Nederland (NL) Zweden (SE)
Denemarken (DK) Italië (IT) Oostenrijk (AT) Duitsland (DE)
Cyprus (CY) Polen (PL) IJsland (IS) Estland EE)
Letland (LV) Portugal (PT) Liechtenstein: (LI) Ierland (IE)
Litouwen (LT) Roemenië (RO) Noorwegen (NEE) Griekenland (GR)
Luxemburg (LU) Slovenië SI)

Verwante begrippen

Europese Vrijhandelsassociatie
Europese Unie