Ordlista:Europeiska rådet

Det Europeiska rådet består av består av stats- och regeringscheferna i den Europeiska unionens (EUs) medlemsländer.

Europeiska rådet ska inte sammanblandas med:

  • Europeiska unionens råd (också kallat Rådet eller Consilium på latin), EUs huvudsakliga beslutsfattande organ som består av ministrar, en från varje medlemsland, med både verkställande och lagstiftande befogenheter;
  • Europarådet, en mellanstatlig europeisk samarbetsorganisation med 47 medlemsstater.

Relaterade begrepp