Ordlista:Europeiska kommissionen

Hoppa till: navigering , sök

Europeiska kommissionen, eller EU-kommissionen, är en av de största institutionerna inom den Europeiska unionen (EU). Kommissionen föreslår nya EU-regler och sköter det löpande arbetet med att genomföra EU-politiken och förvalta EU:s budget.

Den Europeiska kommissionen består av 28 kommissionärer, en från varje medlemsland. Men kommissionärerna representerar EU:s intressen snarare än sina hemländers. Kommissionens ordförande (en av de 28 ledamöterna) utses av det Europeiska rådet (regelbundna möten med medlemsländernas stats- och regeringschefer) och godkänns av Europaparlamentet.

Uttrycket ”kommissionen” avser både kommissionsledamöternas kollegium och den offentliga förvaltningen under detta, som till stor del är baserad i Bryssel.

Ytterligare information

Relaterade begrepp