Statistics Explained

Słownik:Komisja Europejska (KE)

Komisja Europejska, w skrócie KE, jest organem wykonawczym Unii Europejskiej (UE). KE jest instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę UE, podejmowanie decyzji wykonawczych oraz monitorowanie przestrzegania traktatów UE. Posiada również prawo inicjatywy legislacyjnej.

W skład KE wchodzi Komiszarzy, po jednym z każdego państwa członkowskiego, jednak Komisarze oficjalnie reprezentują interesy UE a nie swojego kraju. Przewodniczący Komisji jest powoływany przez Radę Europejską (regularne spotkania szefów państw lub rządów krajów UE), a następnie zatwierdzany przez Parlament Europejski (PE).

Określenie "Komisja" często odnosi się do całego organu administracyjnego, w którym to KE zatrudnia około 23 000 urzędników europejskich, z siedzibą w Brukseli (BE).

Dalsze informacje

Powiązane koncepcje