Sõnastik:Euroopa Komisjon – Statistics Explained

Try the new automatic translation by clicking on the blue icon “Translate” up in the right corner of the article!

    

Sõnastik:Euroopa Komisjon

Euroopa Komisjon on Euroopa Liidu täidesaatev organ. Komisjon vastutab uute õigusaktide eelnõude koostamise, otsuste rakendamise, ELi lepingute järgimise ja Euroopa Liidu igapäevase toimimise eest.

Euroopa Komisjoni koosseisu kuulub volinikku, igast liikmesriigist üks. Ametlikult esindavad volinikud siiski ELi kui terviku, mitte oma päritoluriigi huve. Euroopa Komisjoni president on üks volinikust, kelle Euroopa Parlamendi heakskiidul määrab ametisse Euroopa Ülemkogu (ELi riigipeade või valitsusjuhtide regulaarne tippkohtumine).

Nimetust „komisjon” kasutatakse sageli ka Euroopa Komisjoni teenistuses olevast ligi 23 000 euroametnikust koosneva, peamiselt Brüsselis (BE) tegutseva haldusorgani kohta.

Täiendav teave

Seotud mõisted