Try the new automatic translation by clicking on the blue icon “Translate” up in the right corner of the article!

    

Ordlista: Sysselsatt

Hoppa till: navigering , sök

Enligt EU:s arbetskraftsundersökning (AKU), definieras en sysselsatt person som en person i åldern 15 år eller äldre (16 år eller äldre i Island och Norge) som under referensveckan utförde arbete - även om det bara varade en timme i veckan - för lön, vinst eller för att bidra till familjens försörjning.

Alternativt var personen inte på jobbet, men hade ett arbete eller ett företag som han eller hon var tillfälligt frånvarande från på grund av sjukdom, semester, arbetskonflikt eller utbildning.

Denna definition följer riktlinjerna från den internationella arbetsorganisationen (ILO).


Relaterade begrepp

Statististik