Ordlista:Utbildning

I stora drag avser utbildning varje handling eller erfarenhet som har en formativ effekt på en individs tänkande, karaktär eller fysiska förmåga. I teknisk mening är utbildning den formella process genom vilket samhället, genom skolor, högskolor, universitet och andra institutioner, överför dess kulturarv och ackumulerade kunskaper, värderingar och färdigheter till nästa generation.

Relaterade begrepp

Statistisk