Statistics Explained

EU-statistiek van inkomens en levensomstandigheden (EU-SILC)

De EU-statistiek van inkomens en levensomstandigheden, afgekort als EU-SILC (naar het Engelse statistics on income and living conditions), is de referentiebron voor vergelijkbare statistieken over inkomensverdeling en maatschappelijke integratie in de Europese Unie (EU). Ze wordt gebruikt voor het opvolgen van het beleid in het kader van de Open coördinatiemethode.

EU-SILC werd opgestart in 2003 op basis van een herenakkoord tussen Eurostat en zes lidstaten (België, Denemarken, Griekenland, Ierland, Luxemburg, Oostenrijk) en Noorwegen. De enquête werd formeel gelanceerd in 2004 in vijftien landen en uitgebreid in 2005 zodat ze alle toenmalige EU-25-lidstaten afdekte, evenals Noorwegen en Zwitserland. Bulgarije begon met EU-SILC in 2006 terwijl Roemenië, Zwitserland en Turkije ze invoerden in 2007. EU-SILC levert twee types van jaargegevens:

  • cross-sectionele gegevens met betrekking tot een bepaald tijdstip of een bepaalde periode, met variabelen over inkomen, armoede, sociale uitsluiting en andere levensomstandigheden;
  • longitudinale gegevens met betrekkking tot veranderingen door de tijd op individueel niveau, geregistreerd op gezette tijden over een periode van vier jaar.

EU-SILC is een multifunctioneel instrument dat zich vooral op inkomen richt. De enquête verzamelt gedetailleerde gegevens over inkomenscomponenten, vooral dan over de inkomens van individuen, al worden ook een paar huishoudinkomenscomponenten meegenomen. Daarnaast wordt ook informatie over sociale uitsluiting, woonomstandigheden, arbeid, opleiding en gezondheid ingezameld.

EU-SILC is gebaseerd op het idee van een gemeenschappelijk “kader” en niet langer een gewone “enquête”. Het gemeenschappelijk kader bepaalt

  • de geharmoniseerde lijsten van primaire (jaarlijkse) en secundaire (elke vier jaar of minder frequent) doelvariabelen die aan Eurostat geleverd moeten worden;
  • gemeenschappelijke richtlijnen en procedures;
  • gemeenschappelijke begrippen (huishouden en inkomen) en nomenclaturen om de vergelijkbaarheid van de geproduceerde informatie te maximaliseren.

De referentiepopulatie van EU-SILC omvat alle privé-huishoudens met hun huidige leden die verblijven op het territorium van een land op het moment van de gegevensverzameling. Personen die leven in een collectief huishouden of in een instelling worden gewoonlijk uitgesloten van de doelpopulatie. Bepaalde kleine delen van het nationaal territorium die niet meer dan 2 % van de nationale bevolking mogen vertegenwoordigen en expliciet opgesomde nationale territoria mogen van EU-SILC uitgesloten worden. Alle leden van een huishouden worden meegenomen in de enquête, maar alleen die van 16 jaar of ouder worden ondervraagd.

Meer informatie

Statistische gegevens