Słownik:Proces rozszerzania UE

Unia Europejska (UE) została ustanowiona 1 listopada 1993 r., licząc wówczas 12 państw członkowskich. Liczba ta do chwili obecnej wzrosła do 28 państw poprzez serie następujących rozszerzeń:

  • UE-12 (1 listopada 1993 - 31 grudnia 1994):
Belgia (BE), Dania (DK), Francja (FR), Grecja (EL), Hiszpania (ES), Irlandia (IE), Luksemburg (LU), Niderlandy (NL), Niemcy (DE), Portugalia (PT), Włochy (IT), Zjednoczone Królestwo (UK) 
  • UE-15 (1 stycznia 1995 - 30 kwietnia 2004):
UE-12 + Austria (AT), Finlandia (FI), Szwecja (SE)
  • UE-25 (1 maja 2004 - 31 grudnia 2006):
UE-15 + Cypr (CY), Czechy (CZ), Estonia (EE), Litwa (LT), Łotwa (LV), Malta (MT), Polska (PL), Słowacja (SK), Słowenia (SI), Węgry (HU)
  • UE-27 (1 stycznia - 30 June 2013):
UE-25 + Bułgaria (BG), Rumunia (RO)
  • UE-28 (od 1 lipca 2013):
UE-27 + Chorwacja (HR)

Sześcioma państwami założycielskimi, które ustanowiły poprzedniczkę UE - Wspólnotę Europejską poprzez podpisanie w 1957 r. Traktatów Rzymskich były: Belgia, Francja, Włochy, Luksemburg, Niderlandy i Republika Federalna Niemiec (Niemcy Zachodnie). W 1973 r. dołączyły: Dania, Irlandia i Zjednoczone Królestwo, poszerzając Wspólnotę do 9 państw członkowskich. Przystąpienie Grecji w 1981 r.  zwiększyło tę liczbę do 10, a następnie w 1986 r. wraz z dołączeniem Hiszpanii i Portugalii - do 12. W związku ze zjednoczeniem Niemiec w 1990 r. do Wspólnoty włącznona została Niemiecka Republika Demokratyczna (Niemcy Wschodnie).

Lista obecnych państw członkowskich UE

Austria (AT) Estonia (EE) Łotwa (LV) Rumunia (RO)
Belgia (BE) Finlandia (FI) Luksemburg (LU) Słowacja (SK)
Bułgaria (BG) Francja (FR) Malta (MT) Słowenia (SI)
Chorwacja (HR) Grecja (EL) Niderlandy (NL) Szwecja (SE)
Cypr (CY) Hiszpania (ES) Niemcy (DE) Węgry (HU)
Czechy (CZ) Irlandia (IE) Polska (PL) Włochy (IT)
Dania (DK) Litwa (LT) Portugalia (PT) Zjednoczone Królestwo (UK)

Powiązane koncepcje

Dane statystyczne