Try the new automatic translation by clicking on the blue icon “Translate” up in the right corner of the article!

    

Sõnastik:Euroopa Liidu laienemised

Euroopa Liit loodi 1. novembril 1993 ja algselt oli sellel 12 liikmesriiki. Pärast seda on toimunud järgmised muudatused:

  • EL-12 (1. november 1993 kuni 31. detsember 1994):
Belgia (BE), Hispaania (ES), Iirimaa (IE), Itaalia (IT), Kreeka (EL), Luksemburg (LU), Madalmaad (NL), Portugal (PT), Prantsusmaa (FR), Saksamaa (DE), Taani (DK) ja Ühendkuningriik (UK).
  • EL-15 (1. jaanuar 1995 kuni 30. aprill 2004):
EL-12 + Austria (AT), Rootsi (SE) ja Soome (FI).
  • EL-25 (1. mai 2004 kuni 31. detsember 2006):
EL-15 + Eesti (EE), Küpros (CY), Läti (LV), Leedu (LT), Malta (MT), Poola (PL), Slovakkia (SK), Sloveenia (SI), Tšehhi Vabariik (CZ) ja Ungari (HU).
  • EL-27_2007 (1. jaanuar 2007 kuni 30. juuni 2013):
EL-25 + Bulgaaria (BG) ja Rumeenia (RO).
  • EL-28 (1. juulist 2013 kuni 31. jaanuar 2020):
EL-27_2007 + Horvaatia (HR).
  • EL-27 (1. Veebruaril 2020):
EL-28 - Ühendkuningriik (UK)

ELi eelkäija, 1957. aastal Rooma lepingutega asutatud Euroopa ühenduste kuus asutajaliiget olid Belgia, Prantsusmaa, Itaalia, Luksemburg, Madalmaad ja Saksamaa Liitvabariik (Lääne-Saksamaa). Taani, Iirimaa ja Ühendkuningriigi liitumisega aastal 1973 oli Euroopa ühendustel juba üheksa liikmesriiki. Kreekast sai 1981. aastal kümnes liituja ning 1986. aastal kasvas liikmesriikide arv Hispaania ja Portugaliga kaheteistkümneni. Saksamaa taasühinemisega 1990. aastal said ühenduste osaks ka endise Saksa Demokraatliku Vabariigi (Ida-Saksamaa) alad.

Ülevaade praegustest ELi liikmesriikidest (EL-27)

Austria (AT) Itaalia (IT) Malta (MT) Slovakkia (SK)
Belgia (BE) Kreeka (EL) Poola (PL) Sloveenia (SI)
Bulgaaria (BG) Küpros (CY) Portugal (PT) Soome (FI)
Eesti (EE) Läti (LV) Prantsusmaa (FR) Taani (DK)
Hispaania (ES) Leedu (LT) Rootsi (SE) Tšehhi Vabariik (CZ)
Horvaatia (HR) Luksemburg (LU) Rumeenia (RO) Iirimaa (IE)
Madalmaad (NL) Saksamaa (DE) Ungari (HU)

Seotud mõisted

Statistilised andmed