Γλωσσάριo:Διευρύνσεις της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (EE) ιδρύθηκε την 1η Νοεμβρίου 1993 με 12 κράτη μέλη. Έκτοτε έγιναν οι ακόλουθες αλλαγές:

  • ΕΕ-12 (1 Νοεμβρίου 1993 - 31 Δεκεμβρίου 1994):
Βέλγιο (BE), Γαλλία (FR), Γερμανία (DE), Δανία (DK), Ελλάδα (EL), Ηνωμένο Βασίλειο (UK), Ιρλανδία (IE), Ισπανία (ES), Ιταλία (IT), Κάτω Χώρες (NL), Λουξεμβούργο (LU), Πορτογαλία (PT)
  • ΕΕ-15 (1 Ιανουαρίου 1995 - 30 Απριλίου 2004):
ΕΕ-12 + Αυστρία (AT), Σουηδία (SE), Φινλανδία (FI)
  • ΕΕ-25 (1 Μαΐου 2004 - 31 Δεκεμβρίου 2006):
ΕΕ-15 + Εσθονία (EE), Σλοβακία (SK), Σλοβενία (SI), Κύπρος (CY), Λετονία (LV), Λιθουανία (LT), Μάλτα (MT), Ουγγαρία (HU), Πολωνία (PL), Τσεχική Δημοκρατία (CZ)
  • ΕΕ-27_2007 (1 Ιανουαρίου 2007 - 30 Ιουνίου 2013):
ΕΕ-25 + Βουλγαρία (BG), Ρουμανία (RO)
  • ΕΕ-28 (από 1 Ιουλίου 2013 - 31 Ιανουαρίου 2020):
ΕΕ-27_2007 + Κροατία (HR)
  • ΕΕ-27 (1 Φεβρουάριος 2020):
ΕΕ-28 - Ηνωμένο Βασίλειο (UK)

Τα 6 ιδρυτικά κράτη μέλη της προκατόχου της ΕΕ, οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες, που ιδρύθηκαν το 1957 με τις Συνθήκες της Ρώμης, ήταν το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, οι Κάτω Χώρες και η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας (Δυτική Γερμανία). Το 1973 προστέθηκαν η Δανία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο εντάχθηκαν, διευρύνοντας την Κοινότητα σε 9 κράτη μέλη. Το 1981 με την προσχώρηση της Ελλάδας ο αριθμός αυτός ανήλθε στο 10 και το 1986 στο 12 όταν εντάχθηκαν η Ισπανία και η Πορτογαλία. Με την επανένωση της Γερμανίας το 1990, οι Κοινότητες συμπεριέλαβαν και την πρώην Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας (Ανατολική Γερμανία).

Επισκόπηση των κρατών μελών της ΕΕ (EE-27), όπως ισχύει σήμερα

Αυστρία (AT) Εσθονία (EE) Κύπρος (CY) Πορτογαλία (PT)
Βέλγιο (BE) Λετονία (LV) Ρουμανία (RO) Βουλγαρία (BG)
Ισπανία (ES) Λιθουανία (LT) Σλοβακία (SK) Γαλλία (FR)
Ιρλανδία (IE) Λουξεμβούργο (LU) Σλοβενία (SI) Γερμανία (DE)
Ιταλία (IT) Μάλτα (MT) Σουηδία (SE) Δανία (DK)
Κάτω Χώρες (NL) Ουγγαρία (HU) Τσεχική Δημοκρατία (CZ) Ελλάδα (EL)
Κροατία (HR) Πολωνία (PL) Φινλανδία (FI)

Σχετικές έννοιες

Στατιστικά στοιχεία