Glossarium:EU-uitbreidingen

(Doorverwezen vanaf Glossary:EU-15/nl)

De Europese Unie (EU) werd op 1 november 1993 opgericht met 12 lidstaten. Sindsdien hebben de volgende wijzigingen plaatsgevonden:

  • EU-12 (1 november 1993 - 31 december 1994):
België (BE), Denemarken (DK), Duitsland (DE), Frankrijk (FR), Griekenland (EL), Ierland (IE), Italië (IT), Luxemburg (LU), Nederland (NL), Portugal (PT), Spanje (ES) en Verenigd Koninkrijk (UK)
  • EU-15 (1 januari 1995 - 30 april 2004):
EU-12 + Finland (FI), Oostenrijk (AT) en Zweden (SE)
  • EU-25 (1 mei 2004 - 31 december 2006):
EU-15 + Cyprus (CY), Estland (EE), Hongarije (HU), Letland (LV), Litouwen (LT), Malta (MT), Polen (PL), Slovenië (SI), Slowakije (SK) en Tsjechië (CZ)
  • EU-27_2007 (1 januari 2007 - 30 juni 2013):
EU-25 + Bulgarije (BG) en Roemenië (RO)
  • EU-28 (1 juli 2013 - 31 januari 2020):
EU-27_2007 + Kroatië (HR)
  • EU-27 (vanaf 1 februari 2020):
EU-28 - Verenigd Koninkrijk (UK)

De 6 stichtende lidstaten van de voorloper van de EU, de Europese Gemeenschappen, ingesteld door het Verdrag van Rome van 1957, waren België, de Bondsrepubliek Duitsland (West-Duitsland), Frankrijk, Italië, Luxemburg en Nederland. In 1973 traden Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk toe en vergrootten op die manier de Gemeenschappen tot 9 lidstaten. De toetreding van Griekenland in 1981 bracht het aantal op 10 en in 1986 verhoogde het verder tot 12 nadat Spanje en Portugal erbij kwamen. Door de Duitse hereniging van 1990 omvatten de Gemeenschappen voortaan ook de voormalige Duitse Democratische Republiek (Oost-Duitsland).

Overzicht van de huidige EU-lidstaten (EU-27)

België (BE) Frankrijk (FR) Litouwen (LT) Roemenië (RO)
Bulgarije (BG) Griekenland (EL) Luxemburg (LU) Slovenië (SI)
Cyprus (CY) Hongarije (HU) Malta (MT) Slowakijë (SK)
Denemarken (DK) Ierland (IE) Nederland (NL) Spanje (ES)
Duitsland (DE) Italië (IT) Oostenrijk (AT) Tsjechië (CZ)
Estland (EE) Kroatië (HR) Polen (PL) Finland (FI)
Letland (LV) Portugal (PT) Zweden (SE)

Verwante begrippen

Statistische gegevens