Glossarium:Echtscheiding

Een echtscheiding is de finale wettelijke ontbinding (beëindiging) van een huwelijk. Een echtscheiding is het soort uiteengaan van echtgenoten dat aan beide partijen het recht verleent om opnieuw te huwen volgens burgerlijke, religieuze of andere bepalingen, in overeenstemming met de wetten van elk land. Echtscheiding is mogelijk in alle lidstaten van de Europese Unie (EU). In bijna alle landen worden echtscheidingen door een rechtbank uitgesproken.

Het bruto echtscheidingscijfer is de verhouding tussen het aantal echtscheidingen gedurende het jaar vergeleken met de gemiddelde bevolking in dat jaar; de waarde wordt uitgedrukt per 1000 inwoners.

Een echtscheidingscijfer volgens de huwelijksduur kan berekend worden voor elk kalenderjaar n, door het aantal echtscheidingen na x jaren huwelijk uit te zetten tegenover het oorspronkelijk aantal huwelijken in het jaar n-x.

Verwante begrippen

Statistische gegevens