Glossarium:Raad van de Europese Unie

De Raad van de Europese Unie, ook wel EU-Raad of Raad van Ministers (of kortweg Raad of Consilium in het Latijn), is het belangrijkste beslissingsorgaan van de Europese Unie (EU).

Het moet niet verward worden met:

  • de Europese Raad, de regelmatige ontmoetingen van de staatshoofden of regeringsleiders van de EU;
  • de Raad van Europa, een niet-EU organisatie met 47 leden die bijna alle Europese landen groepeert.

De Raad, met zowel uitvoerende als wetgevende bevoegdheden, bestaat uit 28 nationale ministers, één voor elke lidstaat. De specifieke samenstelling van de Raad is afhankelijk van het onderwerp dat behandeld wordt. Zo bespreken bijvoorbeeld de 28 ministers van financiën het financieel-economische beleid, terwijl de landbouwministers het hebben over maatregelen voor de landbouw. Het voorzitterschap van de Raad, verantwoordelijk voor de organisatie en het leiden van de vergaderingen van de ministers, roteert tussen de regeringen van de lidstaten, telkens voor een periode van zes maanden.

Verwante begrippen