Try the new automatic translation by clicking on the blue icon “Translate” up in the right corner of the article!

    

Sõnastik:surmapõhjus

Surmapõhjus on haigus või vigastus, mis algatas vahetult surmani viivate haigusseisundite jada, või õnnetuse või vägivalla asjaolud, mis tekitasid surmava vigastuse.

Määratlus pärineb Maailma Terviseorganisatsiooni Rahvusvahelisest haiguste klassifikaatorist (RHK). Ehkki rahvusvahelised määratlused on ühtlustatud, ei pruugi eri riikide statistika olla alati täielikult võrreldav, kuna mitme või raskesti hinnatava surmapõhjuse korral ning andmeedastusreeglite erinevuse tõttu võivad riikide kasutatud klassifikatsioonid erineda.

Seotud mõisted

Statistilised andmed