Glossarium:Kandidaat-lidstaten

Op dit moment zijn er 6 officiële kandidaat-lidstaten, met het oog op toetreding tot de Europese Unie (EU):

Montenegro (ME)
de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (MK[1])
Albanië (AL)
Servië (RS)
Turkije (TR)

De toetredingsonderhandelingen met Turkije begonnen op 3 oktober 2005. Met de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, dat de status van kandidaat-lidstaat kreeg door een beslissing van de Europese Raad van december 2005, zijn de toetredingsonderhandeling nog niet gestart. Montenegro werd kandidaat-lidstaat op 17 december 2010, en de toetredingsonderhandelingen zijn op 29 Juni 2012 begonnen. Servië verkreeg het statuut van kandidaat-lidstaat op 1 maart 2012.

Daarnaast zijn er ook 2 potentiële kandidaten, alle in de Westelijke Balkan, die een aanvraag tot toetreding hebben ingediend, maar die het statuut van kandidaat-lidstaat nog niet ontvangen hebben:

Bosnië en Herzegovina (BA)
Kosovo[2] (XK[3])

Meer informatie

Verwante begrippen

Statistische gegevens

Voetnoten

  1. 'MK' is een voorlopige code die op geen enkele wijze een voorafspiegeling is van de definitieve nomenclatuur voor dit land, die zal overeengekomen worden na afsluiting van de onderhandelingen die hierover op dit moment bij de Verenigde Naties gevoerd worden.
  2. Deze benaming houdt geen oordeel in over de stellingnames inzake statuut en is in overeenstemming met UNSCR 1244/1999 en het IGH-Advies over de Onafhankelijkheidsverklaring van Kosovo.
  3. 'XK' is een code die gebruikt wordt om praktische redenen en geen officiële ISO-landencode.