Try the new automatic translation by clicking on the blue icon “Translate” up in the right corner of the article!

    

Sõnastik:Kandidaatriigid

Praegusel hetkel soovib Euroopa Liiduga (EL) ühineda kuus ametlikku kandidaatriiki:

Albaania (AL)
Montenegro (ME)
Põhja-Makedoonia (MK[1])
Serbia (RS)
Türgi (TR)

Ühinemisläbirääkimised Türgiga algasid 3. oktoobril 2005. Ühinemisläbirääkimised endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigiga, kes sai kandidaatriigi staatuse Euroopa Ülemkogu 2005. aasta detsembris vastu võetud otsusega, ei ole veel alanud. Montenegro sai kandidaatriigiks 17. detsembril 2010, kuid ühinemisläbirääkimised temaga ei ole veel alanud. Serbia sai kandidaatriigi saatuse 1. märtsil 2012.

Lisaks sellele on kaks Lääne-Balkani maad potentsiaalsed kandidaadid, kes on esitanud liitumistaotluse, kuid ei ole veel saanud kandidaatriigi staatust:

Bosnia ja Hertsegoviina (BA)
Kosovo[2] (XK[3])

Täiendav teave

Seotud mõisted

Statistilised andmed

Märkused

  1. 'MK' on ajutine kood, mis ei mõjuta mingil viisil kõnealuse riigi lõplikku nomenklatuuri, milles lepitakse kokku pärast seda, kui ÜROs praegu peetavad vastavasisulised läbirääkimised on lõppenud.
  2. Kõnealune määratlus ei piira Kosovo staatust käsitlevaid seisukohti ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244/1999 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta.
  3. 'XK' on praktilistel kaalutlustel kasutatav riigikood ja mitte ametlik ISO kood.