Γλωσσάριo:Υποψήφιες χώρες

Επί του παρόντος, υπάρχουν 6 επίσημες υποψήφιες χώρες για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ):

Αλβανία AL)
Μαυροβούνιο (ME)
Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (MK[1])
Σερβία (RS)
Τουρκία (TR)

Οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης με την Τουρκία ξεκίνησαν στις 3 Οκτωβρίου 2005. Οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, στην οποία αποδόθηκε καθεστώς υποψήφιας χώρας με βάση σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το Δεκέμβριο του 2005, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη. Το Μαυροβούνιο έγινε υποψήφια προς ένταξη χώρα στις 17 Δεκεμβρίου 2010, αλλά οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης δεν έχουν ξεκινήσει ακόμη. Στη Σερβία αποδόθηκε καθεστώς υποψήφιας χώρας την 1η Μαρτίου 2012.

Τέλος, υπάρχουν 2 δυνητικά υποψήφιες προς ένταξη χώρες, όλες στα Δυτικά Βαλκάνια, οι οποίες έχουν υποβάλει αίτηση προσχώρησης στην ΕΕ αλλά ακόμη δεν έχουν χαρακτηριστεί υποψήφιες χώρες:

Βοσνία-Ερζεγοβίνη (BA)
Κοσσυφοπέδιο [2] (XK[3])


Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές έννοιες

Στατιστικά στοιχεία

Σημειώσεις

  1. το 'ΜΚ' είναι προσωρινός κωδικός, ο οποίος δεν προδικάζει σε καμία περίπτωση την οριστική κωδικοποιημένη ονοματολογία γι΄ αυτήν τη χώρα, η οποία θα συμφωνηθεί βάση του αποτελέσματος των διαπραγματεύσεων επί του συγκεκριμένου θέματος που λαμβάνουν χώρα στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών.
  2. Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 1244/1999 και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη Διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.
  3. το 'ΧΚ' είναι ένας κωδικός που χρησιμοποιείται για πρακτικούς λόγους και όχι ο επίσημος κωδικός της χώρας , σύμφωνα με την κωδικοποιημένη ονοματολογία των χωρών κατά ISO.