Ordlista:Betalningsbalans

Hoppa till: navigering , sök

Betalningsbalansen är en statistisk sammanställning av ett lands ekonomiska transaktioner med resten av världen. Den består av tre delar:

  • bytesbalansen omfattar internationella transaktioner i varor, tjänster, inkomster och löpande transfereringar;
  • finansiell balans behandlar transaktioner som inbegriper finansiella fordringar på eller skulder till resten av världen, inklusive internationella köp av värdepapper, till exempel aktier och obligationer;
  • kapitalbalansen omfattar internationella kapitalöverföringar (t.ex. skuldavskrivning) och förvärv /avyttring av icke-producerade, icke-finansiella tillgångar (till exempel patent).

Relaterade begrepp

Statistisk