Słownik:Bilans płatniczy

Bilans płatniczy jest statytsycznym zestawieniem transakcji danej gospodarki z resztą świata. Składa się on z trzech elementów:

  • rachunek bieżący, obejmujący międzynarodowe transakcje towarów, usług, dochodów i transfery bieżące;
  • rachunek finansowy, obejmujący transakcje  dotyczące należnosci finansowych lub zobowiązań wobec reszty świata, w tym międzynarodowych zakupów papierów wartościowych takich jak akcje, czy obligacje;
  • rachunek kapitałowy, dotyczacy międzynarodowych transferów kapitałowych (np. umorzenie długów) oraz nabycia/zbycia nieprodukowanych aktywów niefinansowych (takich jak patenty).

Powiązane koncepcje

Dane statystyczn