Betalingsbalans

De betalingsbalans is een statistische samenvatting van alle transacties van een bepaalde economie met de rest van de wereld. Ze bestaat uit drie elementen:

  • de lopende rekening dekt internationale transacties in goederen, diensten, inkomen, en inkomensoverdrachten;
  • de financiële rekening omvat transacties die financiële vorderingen of verplichtingen (activa en passiva) inhouden tegenover de rest van de wereld, met inbegrip van internationale portfolio-aankopen, zoals van aandelen en obligaties;
  • de kapitaalrekening dekt internationale kapitaaloverdracht (bv. schuldenkwijtschelding) en het verwerven of vervreemden van niet-geproduceerde niet-financiële activa (zoals patenten).

Verwante begrippen

Statistische gegevens