Statistici privind prețul energiei electrice


Date extrase în mai 2018.

Următoarea actualizare a articolului: noiembrie 2019.

Versiunea în limba engleză este mai recentă.

Principalele puncte

Prețurile energiei electrice pentru consumatorii casnici în UE au fost cele mai ridicate în Danemarca și Germania în a doua jumătate a anului 2017.

Prețurile energiei electrice pentru consumatorii non-casnici în UE au fost cele mai ridicate în Italia și Germania în a doua jumătate a anului 2017.

Electricity prices for household consumers (taxes included), second half 2017 (EUR per kWh)

Acest articol evidențiază evoluția prețurilor energiei electrice, atât pentru consumatorii casnici, cât și pentru cei non-casnici la nivelul Uniunii Europene (UE). Acesta include, de asemenea, date privind prețurile din Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Albania, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei, Muntenegru, Serbia, Turcia, Bosnia și Herțegovina, Kosovo [1], Moldova și Ucraina.

Prețul energiei electrice în UE depinde de o serie de factori diferiți privind cererea și oferta, inclusiv situația geopolitică, configurația energetică națională, diversificarea importurilor, costurile de rețea, costurile privind protecția mediului, condițiile meteorologice extrem de nefavorabile sau nivelurile accizelor și de impozitare. Trebuie remarcat că prețurile prezentate în acest articol includ taxele, impozitele și TVA-ul pentru consumatorii casnici, dar nu includ taxele și impozitele rambursabile și TVA-ul pentru consumatorii non-casnici.

Articol complet

Prețurile energiei electrice pentru consumatorii casnici

Cele mai ridicate prețuri ale energiei electrice au fost înregistrate în Danemarca și Germania

O prezentare generală a prețurilor medii ale energiei electrice în euro per kilowatt-oră (EUR per kWh) pe ultimii trei ani (cea de-a doua jumătate a fiecărui an) este disponibilă în Tabelul 1.

Tabelul 1: Prețurile energiei electrice 2015-2017 (al doilea semestru)
(EUR per kWh)
Sursa: Eurostat (nrg_pc_204) și (nrg_pc_205)

Pentru #consumatorii casnici Electricity_household_consumers (definiți în contextul prezentului articol drept consumatori mijlocii cu un consum anual între 2 500 kWh < consum < 5 000 kWh), prețurile energiei electrice în cea de-a doua jumătate a anului 2017 au atins valorile cele mai ridicate la nivelul statelor membre ale UE în Germania (0,305 EUR per kWh), Danemarca (0,301EUR per kWh) și Belgia (0,288 EUR per kWh); a se vedea figura 1. Cele mai scăzute valori ale prețurilor energiei electrice au fost înregistrate în Bulgaria (0,098 EUR per kWh), Lituania (0,111 EUR per KWh) și Ungaria (0,113 EUR per kWh). Prețul energiei electrice pentru consumatorii casnici din Danemarca și Germania a fost de peste trei ori mai mare decât cel înregistrat în Bulgaria.

Figura 1: Prețurile energiei electrice pentru consumatorii casnici, a doua jumătate a anului 2017
(EUR per kWh)
Sursa: Eurostat (nrg_pc_204)

Prețul mediu la nivelul UE-28 — o medie ponderată pe baza celor mai recente date (2016) privind cantitatea de energie electrică consumată de gospodării — a fost de 0,205 EUR per kWh.

Evoluția prețurilor energiei electrice pentru consumatorii casnici la nivelul UE-28 începând cu prima jumătate a anului 2008 este prezentată în figura 2. Aceste prețuri au crescut în 2008, au scăzut ușor în 2009, iar apoi au crescut în permanență începând cu prima jumătate a anului 2010 și până în cea de-a doua jumătate a anului 2015. În prima jumătate a anului 2016, prețurile au scăzut și de atunci au rămas stabile.

Figura 2: Evoluția prețurilor energiei electrice pentru consumatorii casnici, UE-28 și ZE, 2008-2017
(EUR per kWh)
Sursa: Eurostat (nrg_pc_204)


Ponderea impozitelor și taxelor diferă foarte mult între statele membre

Procentul reprezentat de taxe și impozite din prețul total cu amănuntul al energiei electrice pentru consumatorii casnici este prezentat în figura 3. Cea mai mică valoare relativă a contribuției din impozite în cea de-a doua jumătate a anului 2017 a fost înregistrată în Malta (4,8 %), unde valoarea TVA-ului aplicat la prețul de bază este mică, iar consumatorii casnici nu mai plătesc nicio altă taxă. Cele mai mari impozite au fost încasate în Danemarca, unde 69,4% din prețul final este reprezentat de taxe și impozite.

Figura 3: Ponderea taxelor și impozitelor plătite de consumatorii casnici, a doua jumătate a anului 2017
(%)
Sursa: Eurostat (nrg_pc_204)

Cea mai mare scădere a prețurilor energiei electrice în Italia, Croația și Lituania

Figura 4 prezintă modificarea prețurilor energiei electrice pentru consumatorii casnici, care include toate taxele și TVA-ul exprimate în moneda națională între cea de-a doua jumătate a anului 2016 și cea de-a doua jumătate a anului 2017; aceste prețuri au scăzut în perioada analizată în 13 dintre statele membre ale UE. Cea mai mare creștere a prețului s-a înregistrat în Cipru (12,6 %), în timp ce prețul energiei electrice pentru consumatorii casnici a scăzut în special în Italia (-11,1 %) și în Croația (-7,5 %).

Figura 4: Modificarea prețurilor energiei electrice pentru consumatorii casnici în comparație cu anul precedent, același semestru, a doua jumătate a anului 2017
(%)
Sursa: Eurostat (nrg_pc_204)

Prețurile energiei electrice pentru consumatorii non-casnici

Cele mai ridicate prețuri ale energiei electrice s-au înregistrat în Italia și Germania

Pentru consumatorii non-casnici (definiți în contextul acestui articol drept consumatori mijlocii cu un consum anual între 500 MWh < consum < 2 000 MWh), prețurile energiei electrice în cea de-a doua jumătate a anului 2017 au atins valorile cele mai ridicate la nivelul statelor membre ale UE în Italia și Germania (a se vedea figura 5). Prețul mediu la nivelul UE-28 — o medie ponderată pe baza celor mai recente date (2016) privind cantitatea de energie electrică folosită de consumatorii non-casnici — a fost de 0,112EUR per kWh.

Figura 5: Prețurile energiei electrice pentru consumatorii non-casnici, a doua jumătate a anului 2017
(EUR per kWh)
Sursa: Eurostat (nrg_pc_205)

Evoluția prețurilor energiei electrice pentru consumatorii non-casnici la nivelul UE-28 începând cu prima jumătate a anului 2008 este prezentată în figura 6. Aceste prețuri au crescut în 2008 și în prima jumătate a anului 2009, au scăzut în cea de-a doua jumătate a anului 2009 și au crescut din nou cu fiecare jumătate de an până în prima jumătate a anului 2013. În cea de-a doua jumătate a anului 2013, prețul mediu a cunoscut o ușoară scădere, înainte de a crește foarte mult (4,3 %) în prima jumătate a anului 2014, ajungând la valoarea maximă de 0,123 EUR per kWh. Între a doua jumătate a anului 2014 și a doua jumătate a anului 2016 s-a observat o tendință descendentă. În prima jumătate a anului 2017, s-a observat o ușoară creștere cu mai puțin de 1% în comparație cu a doua jumătate a anului 2016, dar prețul a scăzut din nou în a doua jumătate a anului 2017.

Figura 6: Evoluția prețurilor energiei electrice pentru consumatorii non-casnici, UE-28 și ZE, 2008-2017
(EUR per kWh)
Sursa: Eurostat (nrg_pc_205)

Procentul reprezentat de taxele și impozitele nerambursabile din prețul energiei electrice

Procentul reprezentat de taxele și impozitele nerambursabile din prețul total al energiei electrice pentru consumatorii non-casnici este prezentat în figura 7. În cea de-a doua jumătate a anului 2017, cel mai mare nivel al taxelor a fost perceput în Danemarca, unde ponderea taxelor și impozitelor nerambursabile a fost de 72,3 % din prețul total.

Figura 7: Ponderea taxelor și impozitelor nerambursabile plătite de consumatorii non-casnici, a doua jumătate a anului 2017
(%)
Sursa: Eurostat (nrg_pc_205)

Evoluția prețurilor energiei electrice pentru consumatorii non-casnici

Figura 8 prezintă modificarea prețurilor energiei electrice pentru consumatorii non-casnici, incluzând toate taxele și impozitele nerambursabile exprimate în monedă națională între cea de-a doua jumătate a anului 2016 și cea de-a doua jumătate a anului 2017; aceste prețuri au scăzut în perioada menționată în 16 dintre statele membre ale UE. Cele mai mari creșteri de preț au fost înregistrate în Cipru (7,5 %) și Grecia (6,7 %), în timp ce prețul energiei electrice pentru consumatorii non-casnici a scăzut cu 7,1 % în Republica Cehă.

Figura 8: Modificarea prețurilor energiei electrice pentru consumatorii non-casnici în comparație cu anul precedent, același semestru, a doua jumătate a anului 2017
(%)
Sursa: Eurostat (nrg_pc_205)

Sursele datelor

Definirea consumatorilor casnici

În acest articol, referințele la consumatorii casnici vizează tranșa de consum mediu standard pentru consumatorii casnici cu un consum anual de energie electrică între 2 500 și 5 000 kWh. Toate cifrele reprezintă prețuri cu amănuntul la consumator și includ toate taxele, impozitele și TVA-ul.

Trebuie remarcat că pentru a exclude influența modificărilor care afectează cursurile de schimb între monedele naționale și euro pentru statele membre ale UE și pentru țările terțe care nu folosesc moneda euro, comparația dintre prețurile înregistrate în 2016 și cele înregistrate în 2017 a fost făcută în baza prețurilor exprimate în monedele naționale.

Definirea consumatorilor non-casnici

În acest articol, referințele la consumatorii non-casnici vizează tranșa de consum mediu standard pentru consumatorii non-casnici cu un consum anual de energie electrică între 500 și 2 000 kWh. În acest articol, prețurile prezentate corespund prețului de bază pentru producția de energie electrică și costurilor de rețea, inclusiv toate taxele și impozitele nerambursabile.

Metodologie

Ca urmare a schimbării metodologiei începând cu anul 2007, există o întrerupere a seriilor și, prin urmare, numai o serie de timp relativ scurtă este disponibilă. Cu toate acestea, chiar și în acest interval de timp relativ scurt, prețurile energiei electrice au fluctuat considerabil.

În 2016 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/1952, care definește obligația de colectare și difuzare a prețurilor energiei electrice pentru consumatorii casnici și non-casnici. Până în ianuarie 2017, datele privind prețurile pentru sectorul consumatorilor casnici au fost furnizate de autoritățile raportoare în mod voluntar. Până în 2016, domeniul consumatorilor non-casnici a fost definit ca reprezentând consumatorii industriali, însă autorităților raportoare li s-a permis să includă și alți consumatori non-casnici. Odată cu introducerea Regulamentului (UE) 2016/1952, definiția a fost modificată de la consumatori industriali la consumatori non-casnici, pentru a avea o metodologie unică pentru toate țările raportoare.

Tarifele la energia electrică sau regimurile tarifare variază de la un furnizor la altul. Acestea pot rezulta în urma contractelor negociate, în special în cazul marilor consumatorilor non-casnici. În cazul consumatorilor mai mici, acestea sunt în general stabilite în funcție de cantitatea de energie electrică consumată, împreună cu o serie de alte caracteristici; majoritatea tarifelor includ, de asemenea, o formă de taxă fixă. Prin urmare, nu există un preț unic al energiei electrice. Pentru a putea compara prețurile în timp și între statele membre ale UE, acest articol prezintă informații privind tranșele de consum pentru consumatorii casnici și pentru consumatorii non-casnici. Există în total cinci tipuri diferite de gospodării pentru care se încasează prețuri la energia electrică în funcție de diferitele tranșe anuale de consum. La nivelul consumatorilor non-casnici, prețurile la energia electrică sunt încasate pentru șapte tipuri diferite de utilizatori.

Prețurile colectate acoperă prețurile medii pe o perioadă de șase luni (o jumătate de an sau un semestru), din ianuarie până în iunie (prima jumătate sau semestrul 1) și din iulie până în decembrie (a doua jumătate sau semestrul 2) al fiecărui an. Prețurile includ prețul de bază al energiei electrice, taxele de transport și distribuție, taxa de contorizare și alte servicii. Prețurile energiei electrice pentru consumatorii casnici includ taxele, impozitele, sarcinile fără caracter fiscal, comisioanele și taxa pe valoare adăugată (TVA), întrucât acestea reflectă în general prețul final plătit de consumatorii casnici. Deoarece consumatorii non-casnici pot, de obicei, să recupereze TVA-ul și câteva alte taxe, prețurile pentru întreprinderi sunt prezentate fără TVA și alte taxe/impozite/comisioane rambursabile. Unitatea folosită pentru prețurile energiei electrice este euro per kilowatt-oră (EUR pe kWh).

Context

Prețul și fiabilitatea aprovizionării cu energie, în special energie electrică, reprezintă elemente de bază în strategia unei țări privind aprovizionarea cu energie. Prețurile energiei electrice au o importantă deosebită pentru competitivitatea la nivel internațional, întrucât energia electrică reprezintă de obicei un procent semnificativ din totalul costurilor cu energia pentru consumatorii industriali și pentru furnizorii de servicii. Spre deosebire de prețul combustibililor fosili, care sunt de obicei comercializați pe piețele globale la prețuri relativ uniforme, în cazul energiei electrice există o mai mare varietate de prețuri la nivelul statelor membre ale UE. Prețul energiei electrice este, într-o anumită măsură, influențat de prețul combustibililor primari și, mai recent, de costul certificatelor de emisii de dioxid de carbon (CO2).

Aceste aspecte au fost abordate într-o Comunicare a Comisiei Europene Răspunsul la provocarea reprezentată de prețurile petrolului (COM(2008) 384), care îndemna UE să devină mai eficientă în ceea ce privește utilizarea energiei și mai puțin dependentă de combustibili fosili — în special prin respectarea modului de abordare prezentat în pachetul schimbări climatice și energii regenerabile.

UE a acționat în vederea liberalizării pieței energiei electrice și gazelor începând cu cea de-a doua jumătate a anilor 1990. Directivele adoptate în 2003 au stabilit regulile comune pentru piețele interne ale energiei electrice și gazelor naturale. Au fost stabilite termene limită pentru deschiderea piețelor, permițându-se clienților să își aleagă furnizorul: începând de la data de 1 iulie 2004 pentru întreprinderi și începând de la data de 1 iulie 2007 pentru toți consumatorii (inclusiv pentru cei casnici). Unele state membre ale UE au anticipat procesul de liberalizare, în timp ce altele au acționat mult mai lent în ceea ce privește adoptarea măsurilor necesare. Într-adevăr, în cazul multor piețe de energie electrică și gaze naturale rămân bariere semnificative de pătrundere, așa cum se poate vedea din numărul de piețe care sunt încă dominate de către furnizorii (din proximitate) care dețin monopolul. În iulie 2009, Parlamentul European și Consiliul au adoptat un al [treilea pachet de propuneri legislative http://ec.europa.eu/energy/node/50] (în limba engleză) menit să asigure o alegere reală și eficace a furnizorilor, precum și beneficii pentru clienți. Se consideră că transparența sporită în ceea ce privește prețurile energiei electrice și gazelor ar trebui să contribuie la promovarea concurenței loiale, prin încurajarea consumatorilor să aleagă între diferite surse de energie (petrol, cărbune, gaze naturale și surse regenerabile de energie) și diferiți furnizori. Transparența prețului energiei poate fi asigurată într-un mod mai eficace prin publicarea și difuzarea pe o scară cât mai largă a prețurilor și a sistemelor de stabilire a prețului posibile.

Acces direct:
Alte articole
Tabele
Bază de date
Secţiune tematică
Publicații
Metodologie
Legislație
Vizualizări
Linkuri externe


Energy Statistics - prices (t_nrg_price) (în limba engleză)
Electricity prices by type of user (ten00117) (în limba engleză)


Energy Statistics - prices of natural gas and electricity (nrg_price) (în limba engleză)
Energy statistics - natural gas and electricity prices (from 2007 onwards) (nrg_pc) (în limba engleză)
Energy statistics - natural gas and electricity prices (until 2007) (nrg_pc_h) (în limba engleză)


Note

  1. Această denumire nu aduce atingere pozițiilor privind statutul și este conformă cu RCSONU 1244 (1999) și cu Avizul Curții Internaționale de Justiție privind declarația de independență a Kosovo.