A villamosenergia-árakra vonatkozó statisztika


2018. májusban kivonatolt adatok.

A cikk frissítésének tervezett időpontja: 2019. november.

A szöveg angol változata frissebb információkat tartalmaz.

Érdekességek

Az EU-ban 2017 második félévében Dániában és Németországban voltak a legmagasabbak a háztartási villamosenergia-árak.

Az EU-ban 2017 második félévében Olaszországban és Németországban voltak a legmagasabbak a nem háztartási fogyasztók által fizetett villamosenergia-árak.

Electricity prices for household consumers (taxes included), second half 2017 (EUR per kWh)

Ez a cikk a háztartási és a nem háztartási fogyasztók által fizetett villamosenergia-árak alakulását elemzi az Európai Unióban. Áradatokat tartalmaz emellett Izlandról, Liechtensteinről, Norvégiáról, Albániáról, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságról, Montenegróról, Szerbiáról, Törökországról, Bosznia-Hercegovináról, Koszovóról [1], Moldováról és Ukrajnáról is.

Az EU-ban az energia ára különböző keresleti és kínálati feltételektől függ, többek között a geopolitikai helyzettől, a nemzeti energiaszerkezettől, az import diverzifikációjától, hálózati költségektől, környezetvédelmi költségektől, szélsőséges időjárási körülményektől, illetve a jövedéki adó és adózás szintjétől. Megjegyezzük, hogy az ebben a cikkben bemutatott árak a háztartási fogyasztók esetében magukban foglalják az adókat, a díjakat és a héát, a nem háztartási fogyasztók esetében azonban nem tartalmazzák a visszatéríthető adókat és díjakat, valamint a héát.

Teljes cikk

Háztartási villamosenergia-árak

A villamosenergia-árak Dániában és Németországban a legmagasabbak

Az 1.táblázat az elmúlt három év (az egyes évek második féléve) vonatkozásában áttekintést nyújt a villamos energia euró/kilowattórában (EUR/kWh) kifejezett átlagos áráról.

1. táblázat: Villamosenergia-árak 2015–2017 (második félévek)
(EUR/kWh)
Forrás: Eurostat (nrg_pc_204) és (nrg_pc_205)

A háztartási fogyasztók (e cikk alkalmazásában az évi 2 500 kWh < fogyasztás < 5 000 kWh fogyasztási tartományba eső közepes nagyságú fogyasztók) számára 2017 második félévében a villamosenergia-árak az uniós tagállamok közül Németországban (0,305 EUR/kWh), Dániában (0,301 EUR/kWh) és Belgiumban (0,288 EUR/kWh) voltak a legmagasabbak, lásd 1. ábra. A villamosenergia-árak Bulgáriában (0,098 EUR/kWh), Litvániában (0,111 EUR/kWh) és Magyarországon (0,113 EUR/kWh) voltak a legalacsonyabbak. A háztartási fogyasztók által fizetett villamosenergia-árak Dániában és Németországban több mint háromszor akkorák voltak, mint Bulgáriában.

1. ábra: Háztartási villamosenergia-árak, 2017 második féléve
(EUR/kWh)
Forrás: Eurostat (nrg_pc_204)

Az EU-28 átlagára – a háztartások villamosenergia-fogyasztásának mennyiségére vonatkozó legfrissebb adatok (2016) felhasználásával nyert súlyozott átlag – 0,205 EUR/kWh volt.

Az EU-28-ban a háztartási fogyasztók által fizetett villamosenergia-árak alakulását 2008 első félévétől a 2. ábra mutatja be. Ezek az árak 2008-ban nőttek, 2009-ben enyhén csökkentek, majd 2010 első félévétől kezdve egészen 2015 második félévéig ismét folyamatosan nőttek. 2016 első félévében az árak csökkentek, majd azóta változatlan szinten vannak.

2. ábra: A háztartási villamosenergia-árak alakulása, EU-28 és EGT, 2008–2017
(EUR/kWh)
Forrás: Eurostat (nrg_pc_204)


Az adók és a díjak nagysága rendkívül eltérő tagállamonként

A 3. ábra szemlélteti a háztartási fogyasztók által fizetett teljes kiskereskedelmi villamosenergia-árban az adó- és díjtartalom hányadát. 2017 második félévében a relatív adótartalom Máltán (4,8%) volt a legkisebb, ahol az alapárra alacsony héa rakódik, és a háztartási fogyasztókra nem vetettek ki más adót. A legmagasabb adót Dániában alkalmazták, ahol a fogyasztói ár 69,4%-a adókból és díjakból állt.

3. ábra: A háztartási fogyasztók által fizetett adók és díjak aránya, 2017 második féléve
(%)
Forrás: Eurostat (nrg_pc_204)

A legnagyobb csökkenés a villamosenergia-árakban Olaszországban, Horvátországban és Litvániában következett be

A 4. ábra a háztartási fogyasztók nemzeti pénznemben kifejezett villamosenergia-áraiban 2016 második félévétől 2017 második félévéig bekövetkezett változást mutatja, beleértve minden adót és héát is; ezek az árak a vizsgált időszakban az uniós tagállamok közül 13-ban csökkentek. A legnagyobb áremelkedés Cipruson (12,6%) volt megfigyelhető, miközben a háztartások által fizetett villamosenergia-ár a legnagyobb mértékben Olaszországban (–11,1%) és Horvátországban (–7,5%) csökkent.

4. ábra: A háztartási villamosenergia-árak változása az előző év azonos félévéhez képest, 2017 második féléve
(%)
Forrás: Eurostat (nrg_pc_204)

A nem háztartási fogyasztók által fizetett villamosenergia-árak

A villamosenergia-árak Olaszországban és Németországban voltak a legmagasabbak

A nem háztartási fogyasztók (e cikk alkalmazásában az évi 500 MWh < fogyasztás < 2 000 MWh fogyasztási tartományba eső közepes nagyságú fogyasztók) számára 2017 második félévében a villamosenergia-árak az uniós tagállamok közül Olaszországban és Németországban voltak a legmagasabbak (lásd 5. ábra). Az EU-28 átlagára – a nem háztartási fogyasztók által elfogyasztott energiamennyiségre vonatkozó legfrissebb nemzeti adatok (2016) felhasználásával nyert súlyozott átlag – 0,112 EUR/kWh volt.

5. ábra: A nem háztartási fogyasztók által fizetett villamosenergia-árak, 2017 második féléve
(EUR/kWh)
Forrás: Eurostat (nrg_pc_205)

Az EU-28-ban a nem háztartási fogyasztók által fizetett villamosenergia-árak alakulását 2008 első félévétől a 6. ábra mutatja be. Ezek az árak 2008-ban és 2009 első félévében nőttek, 2009 második félévében csökkentek, majd ismét nőttek minden félévben 2013 első félévéig. 2013 második félévében az átlagár kismértékben visszaesett, majd 2014 első félévében meglehetősen erőteljesen nőtt (4,3%), és 0,123 EUR/kWh értéken tetőzött. 2014 második féléve és 2016 második féléve között csökkenő tendencia volt megfigyelhető. 2017 első féléve folyamán enyhe, 1%-nál kisebb mértékű emelkedés volt megfigyelhető 2016 második félévéhez képest, majd 2017 második félévében az ár ismét esett.

6. ábra: A nem háztartási fogyasztók által fizetett villamosenergia-árak alakulása, EU-28 és EGT, 2008–2017
(EUR/kWh)
Forrás: Eurostat (nrg_pc_205)

A nem visszaigényelhető adók és díjak aránya a villamosenergia-árakban

A 7. ábra bemutatja a nem háztartási fogyasztók által fizetett teljes kiskereskedelmi villamosenergia-áron belül a nem visszaigényelhető adók és díjak arányát. 2017 második félévében Dániában alkalmazták a legnagyobb adóhányadot; itt a nem visszaigényelhető adók és díjak a teljes ár 72,3%-át tették ki.

7. ábra: A nem háztartási fogyasztók által fizetett nem visszaigényelhető adók és díjak aránya, 2017 második féléve
(%)
Forrás: Eurostat (nrg_pc_205)

A nem háztartási fogyasztók által fizetett villamosenergia-árak alakulása

A 8. ábra a nem háztartási fogyasztók nemzeti pénznemben kifejezett villamosenergia-áraiban 2016 második félévétől 2017 második félévéig bekövetkezett változást mutatja, beleértve minden nem visszaigényelhető adót és díjat is; ezek az árak a vizsgált időszakban az uniós tagállamok közül 16-ban csökkentek. A legnagyobb áremelkedés Cipruson (7,5%) és Görögországban (6,7%) volt megfigyelhető, miközben a villamos energia ára a nem háztartási fogyasztók számára a Cseh Köztársaságban 7,1%-kal esett.

8. ábra: A nem háztartási fogyasztók által fizetett villamosenergia-árak változása az előző év azonos félévéhez képest, 2017 második féléve
(%)
Forrás: Eurostat (nrg_pc_205)

A táblázatok és a grafikonok forrásadatai

Adatforrások

A háztartási fogyasztók meghatározása

Ebben a cikkben háztartási fogyasztók alatt az évi 2 500 kWh és 5 000 kWh közötti mennyiségű villamos energiát fogyasztó közepes háztartási fogyasztói csoportot értjük. Minden számadat kiskereskedelmi fogyasztói ár, és tartalmazza az adókat, a díjakat és a héát.

Megjegyzendő, hogy az eurót nem alkalmazó uniós tagállamok és a nem uniós országok esetében a 2016. és a 2017. évi árak összehasonlítása nemzeti pénznemben történt annak érdekében, hogy kizárjuk a nemzeti valuta és az euró átváltási árfolyamában bekövetkezett változások által gyakorolt hatást.

A nem háztartási fogyasztók meghatározása

Ebben a cikkben nem háztartási fogyasztók alatt az évi 500 MWh és 2 000 MWh közötti mennyiségű villamos energiát fogyasztó közepes nem háztartási fogyasztói csoportot értjük. Az ebben a cikkben bemutatott árak megfelelnek a villamosenergia-termelés és a hálózati költségek alapárának, és tartalmaznak minden nem visszaigényelhető adót és díjat.

Módszertan

Mivel 2007-ben megváltozott a módszertan, az idősorban törés következett be, és ezért mindössze viszonylag rövid idősor áll rendelkezésre. Ennek ellenére még ez alatt a viszonylag rövid időtartam alatt is jelentősen ingadoztak a villamosenergia-árak.

2016 hatályba lépett az (EU) 2016/1952 rendelet, amely meghatározza a háztartási és a nem háztartási fogyasztók által fizetett villamosenergia-árakkal kapcsolatos adatok gyűjtésére és terjesztésére vonatkozó kötelezettség tartalmát. 2017 januárjáig a háztartási szektor áradatait az adatszolgáltató hatóságok önkéntes alapon bocsátották az Eurostat rendelkezésére. A nem háztartási fogyasztók területe 2016-ig ipari fogyasztókként szerepelt a statisztikákban, de az adatszolgáltató hatóságoknak lehetőségük volt arra, hogy más nem háztartási jellegű fogyasztókat is szerepeltessenek az adatközlésben. Az (EU) 2016/1952 rendelet bevezetésével a fogalommeghatározás ipariról nem háztartási fogyasztókra változott, ami biztosította, hogy minden adatszolgáltató ország azonos módszertant kövessen.

Az egyes szolgáltatók árai, illetve tarifarendszerei eltérnek egymástól. A fizetendő árak származhatnak tárgyalás útján kötött szerződésekből, különösen a nagy nem háztartási fogyasztók esetében. Kisebb fogyasztók esetében rendszerint a fogyasztott villamos energia mennyisége alapján határozzák meg az árakat, de több más szempontot is figyelembe vesznek; a díjak többsége valamilyen fix díjat is tartalmaz. Így a villamos energiának nincs egyetlen általános ára. Ez a cikk az árak időben és az uniós tagállamok között történő összehasonlításához a háztartási és a nem háztartási fogyasztói csoportokra vonatkozó információkat mutatja be. Az Eurostat a villamosenergia-árakra vonatkozó adatokat különböző éves fogyasztási sávok alapján összesen öt különböző típusú háztartás vonatkozásában gyűjti. A nem háztartási fogyasztók esetében a villamosenergia-árakra vonatkozó adatokat összesen hét különböző típusú felhasználó vonatkozásában gyűjti.

Az árakra vonatkozóan összegyűjtött adatok minden egyes évben a januártól júniusig (első félév), illetve a júliustól decemberig (második félév) terjedő hat hónapos időszakok átlagos árait foglalják magukban. Az árak tartalmazzák a villamos energia alapárát, az átviteli és az elosztási díjakat, a mérőóra bérleti díját és az egyéb szolgáltatásokat. Az ismertetett háztartási villamosenergia-árak tartalmazzák az adókat, a díjakat, a nem adójellegű díjakat és a hozzáadottérték-adót (héa), mivel ez így rendszerint tükrözi a háztartási fogyasztók által fizetett végső árat. Minthogy a nem háztartási fogyasztók rendszerint visszaigényelhetik a héát és néhány más adót, a vállalkozásokra vonatkozó árakat a héa és más visszaigényelhető adók/díjak nélkül tüntetjük fel. A villamosenergia-árak egysége az euró/kilowattóra (EUR/kWh).

Háttér

Egy ország energiaellátási stratégiájának kulcsfontosságú eleme az energiaellátás, különösen a villamos energia ára és megbízhatósága. A villamosenergia-árak különösen fontosak a nemzetközi versenyképesség szempontjából, mivel a villamos energia az ipari és a szolgáltatásnyújtó vállalkozások teljes energiaköltségének rendszerint jelentős hányadát jelenti. A világpiaci kereskedelemben általában viszonylag egységes áron forgalomban lévő fosszilis tüzelőanyagok árával ellentétben, az uniós tagállamokban a villamos energia ára szélesebb skálán változik. A villamos energia ára bizonyos mértékig az elsődleges tüzelőanyagok árának, és újabban a szén-dioxid-kibocsátási igazolások költségének befolyása alatt áll.

Az Európai Bizottságnak a megemelkedett olajárak támasztotta kihívással való szembenézésről szóló közleménye (COM(2008) 384) is foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, és sürgeti, hogy az Európai Unió hatékonyabban használja fel az energiát és csökkentse függőségét a fosszilis tüzelőanyagoktól – és különösen az éghajlatváltozással és a megújuló energiával kapcsolatos kezdeményezéscsomagban meghatározott megközelítést kövesse.

Az Európai Unió az 1990-es évek második féléve óta fellép a villamosenergia- és gázpiacok liberalizálásáért. 2003-ban irányelveket fogadott el, amelyekben a villamos energia és földgáz belső piacára vonatkozó közös szabályokat fektetett le. Határidőt szabott a piacok megnyitására és a fogyasztók számára a szolgáltatóválasztás lehetővé tételére: 2004. július 1. óta az üzleti fogyasztóknak és 2007. július 1. óta valamennyi fogyasztónak (beleértve a háztartásokat is). Egyes uniós tagállamok felgyorsították a liberalizációs folyamatot, míg mások sokkal lassabban fogadták el a szükséges intézkedéseket. Továbbra is jelentős akadályok hátráltatják a belépést sok villamosenergia- és földgázpiacra, amit a még mindig (közel) monopolhelyzetben lévő szolgáltatók által uralt piacok száma mutat. 2009 júliusában az Európai Parlament és a Tanács elfogadta a harmadik jogalkotási intézkedéscsomagot, amely célja valós és tényleges szolgáltatóválasztási lehetőséget, valamint előnyöket biztosítani a fogyasztóknak. Általános az a nézet, hogy a gáz- és villamosenergia-árak fokozott átláthatósága elősegíti a tisztességes versenyt, mivel a fogyasztókat a különböző energiaforrások (olaj, szén, földgáz és megújuló energiaforrások) és a különböző szolgáltatók közötti választásra ösztönzi. Az árak és árrendszerek lehető legszélesebb körben történő közzététele és terjesztése teheti hatásosabbá az energiaár átláthatóságát.

Hasznos linkek
Kapcsolódó cikkek
Táblázatok
Adatbázis
Tematikus weboldalak
Kiadványok
Módszertan
Jogszabályok
Illusztrációk
Külső hivatkozások


Energy Statistics - prices (t_nrg_price)
Electricity prices by type of user (ten00117)


Energy Statistics - prices of natural gas and electricity (nrg_price)
Energy statistics - natural gas and electricity prices (from 2007 onwards) (nrg_pc)
Energy statistics - natural gas and electricity prices (until 2007) (nrg_pc_h)

Megjegyzések

  1. Ez a megnevezés nem érinti a jogállással kapcsolatos álláspontokat, továbbá összhangban van az 1244 (1999) sz. ENSZ BT-határozattal és a Nemzetközi Bíróságnak a koszovói függetlenségi nyilatkozatról szóló véleményével.