Statistics Explained

Štatistika pre začiatočníkov – hlavná stránka


Logo wide.png

Na prvý pohľad je možno zložité pochopiť štatistiku. Cieľom stránok Štatistika pre začiatočníkov v rámci Statistics Explained je, aby sa svet štatistiky stal zrozumiteľnejším pre žiakov a študentov, ako aj pre všetkých, ktorí majú záujem o štatistiku.

Oficiálna štatistika slúži ako základ pre rozhodnutia politikov a tvorcov politík: demokratické spoločnosti nemôžu riadne fungovať bez pevného základu spoľahlivých a objektívnych štatistík. Štatistika však nie je určená len pre subjekty s rozhodovacou právomocou, ale týka sa Vás všetkých! Štatistika dokáže odpovedať na otázky pri rôznych príležitostiach, ktoré si kladieme v každodennom živote: Uberá sa spoločnosť smerom, ktorý sľubujú politici? Je nezamestnanosť vyššia alebo nižšia? Je v porovnaní s obdobím pred desiatimi rokmi v ovzduší viac emisií CO2? Koľko žien má prácu? Ako funguje hospodárstvo mojej krajiny v porovnaní s inými členskými štátmi EÚ?

Aby bolo možné lepšie porozumieť štatistike, je potrebné vysvetliť niektoré základné pojmy - a to je cieľom Štatistiky pre začiatočníkov. Stačí kliknúť na ľubovoľný pracovný zošit a nájdete v ňom prehľadné vysvetlenia štatistických ukazovateľov, ako aj niektorých štatistických pojmov.

Štatistiky, ktoré sú tu prezentované pochádzajú z Eurostatu, štatistického úradu Európskej únie. Jeho kľúčovou úlohou je poskytovať Európskej únii vysokokvalitné štatistiky na európskej úrovni, ktoré umožňujú porovnanie medzi krajinami a regiónmi. Eurostat spolupracuje s národnými štatistickými úradmi v rámci Európskeho štatistického systému.

Vitajte vo svete štatistiky!

Ak chcete vedieť viac, kliknite na jeden z pracovných zošitov


Cahier SK - population.png
Cahier SK 8-12-2020.png
Cahier sk - GDP.png
Cahier SK - Inflation.png


Cahier SK - government finance.png
Cahier SK - statistical concepts.png
Cahier International trade SK.png