Αρχάριοι:Στατιστική για αρχάριους

Logo wide.png
Εκ πρώτης όψεως, οι στατιστικές μπορεί να φαίνονται δυσνόητες. Στόχος της ενότητας Στατιστικές για αρχάριους στο Statistics Explained είναι να κάνει τον κόσμο των στατιστικών κάπως ευκολότερο στην κατανόηση, τόσο για τους μαθητές και τους φοιτητές,όσο και για όλους όσοι ενδιαφέρονται για τις στατιστικές.

Οι επίσημες στατιστικές χρησιμεύουν ως βάση για τη λήψη αποφάσεων από τους πολιτικούς και τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής: οι δημοκρατικές κοινωνίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά χωρίς μια στέρεα βάση αξιόπιστων και αντικειμενικών στατιστικών. Ωστόσο, τα στατιστικά στοιχεία δεν είναι μόνο για εκείνους που παίρνουν αποφάσεις αλλά αφορούν κι ΕΣΕΝΑ! Οι στατιστικές μπορούν να απαντήσουν σε ερωτήματα που τίθενται σε διάφορες περιπτώσεις στην καθημερινή μας ζωή: Η κοινωνία οδεύει προς την κατεύθυνση που υποσχέθηκαν οι πολιτικοί; Η ανεργία έχει αυξηθεί ή έχει μειωθεί; Οι εκπομπές CO2 έχουν αυξηθεί σε σύγκριση με την προηγούμενη δεκαετία; Πόσες γυναίκες εργάζονται; Ποιες είναι οι επιδόσεις της οικονομίας της χώρας μου σε σύγκριση με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ;

Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τις στατιστικές, θα πρέπει να εξηγήσουμε ορισμένες βασικές στατιστικές έννοιες, κι αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός της ενότητας Στατιστικές για αρχάριους. Απλά, κάντε κλικ σε ένα από τα τετράδια εργασιών που σας ενδιαφέρουν και θα βρείτε εύληπτες επεξηγήσεις για στατιστικούς δείκτες αλλά και για βασικές στατιστικές έννοιες.

Τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται προέρχονται από τη Eurostat, τη Στατιστική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κύριο έργο της Eurostat είναι να παρέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση στατιστικές υψηλής ποιότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο που επιτρέπουν τις συγκρίσεις μεταξύ χωρών και Περιφερειών. Η Eurostat συνεργάζεται με τις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος.

Καλωσορίσατε στον κόσμο των στατιστικών!

Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ σε ένα από τα τετράδια εργασιών!

CahiersEL-population.jpg
CahiersEL-statistical concepts.jpg