Statistics Explained

Статистика за начинаещи

Logo wide.png

На пръв поглед статистиката е трудна за разбиране. Целта на раздела Статистика за начинаещи е да направи света на статистиката малко по-достъпен за ученици и студенти, както и за всички, които проявяват интерес към статистическата информация.

Официалната статистика служи като основа при взeмането на решения от политиците и създаването на политики: демократичните общества не могат да функционират правилно без солидната основа на надеждна и обективна статистика. Въпреки това статистиката не е предназначена само за решенията на политиците, ТЯ ЗАСЯГА СЪЩО И ВАС! Статистиката може да отговори на различни въпроси от ежедневния живот: Обществото движи ли се в посоката, обещана от политиците? Безработицата увеличава ли се или намалява? Увеличени ли са емисиите на CO2 в сравнение с тези отпреди десет години? Колко жени имат работа? Как се развива икономиката на моята страна в сравнение с други държави - членки на ЕС?

За да разбираме по-добре статистиката, трябва да се обяснят някои основни понятия - това е и целта на Статистиката за начинаещи. Кликнете върху една от работните книги, които Ви интересуват, и ще намерите лесно разбираеми обяснения на статистическите показатели, а също и на някои статистически понятия.

Представената статистика е от Евростат - статистическата служба на Европейския съюз. Основната й задача е да предостави на Европейския съюз статистика с високо качество на европейско равнище, която да позволява сравнения между отделните страни и региони. Евростат работи в партньорство с националните статистически институти в рамките на Европейската статистическа система.

Добре дошли в света на статистиката!

Кликнете върху една от работните книги, за да научите повече

CahiersBG-population.jpg
CahiersBG-statistical concepts.jpg