Statistics Explained

Pre začiatočníkov: Štatistické pojmy – Referenčné obdobie

Logo wide.png


Táto stránka je súčasťou bloku Štatistika pre začiatočníkov, v rámci Statistics Explained na stránke Eurostatu, kde sú štatistické ukazovatele a pojmy vysvetlené jednoduchým spôsobom, aby sa svet štatistiky stal zrozumiteľnejším pre žiakov i študentov, ako aj pre všetkých, ktorí majú záujem o štatistiku.

Referenčné obdobie je obdobie, za ktoré sa zbierajú alebo vypočítavajú štatistické výsledky a na ktoré sa údaje vzťahujú. Časovým obdobím môže byť kalendárny rok (referenčný rok), fiškálny rok, semester, štvrťrok, mesiac a dokonca deň (referenčný dátum). Referenčné obdobie by sa malo odlišovať od termínu zverejnenia, obdobia alebo časového okamihu, v ktorom sa štatistické údaje zverejňujú. Termín zverejnenia štatistických výsledkov je neskorší ako referenčné obdobie, za ktoré boli zozbierané údaje, kvôli času potrebnému na spracovanie a overenie údajov.

Príklad

Údaje o trhu práce sú zverejnené v apríli 2016 - ide o čas zverejnenia. Zverejnené údaje sa týkajú situácie na trhu práce v roku 2015, teda referenčného obdobia.