Statistics Explained

Pre začiatočníkov: Štatistické pojmy – Percentuálna zmena a percentuálne body

Logo wide.png

Táto stránka je súčasťou bloku Štatistika pre začiatočníkov, v rámci Statistics Explained na stránke Eurostatu, kde sú štatistické ukazovatele a pojmy vysvetlené jednoduchým spôsobom, aby sa svet štatistiky stal zrozumiteľnejším pre žiakov i študentov, ako aj pre všetkých, ktorí majú záujem o štatistiku.

Percentuálna zmena sa veľmi využíva pri analýze a porovnávaní štatistických údajov v čase a percentuálne body pri analýze rozdielov v mierach.

Percentuálna zmena

Ak máte údaje za dva časové okamihy, môžete vypočítať, koľko zmien nastalo počas tohto obdobia. Výsledok je vyjadrený ako percento (v absolútnych číslach, je to len rozdiel) a nazýva sa miera zmeny, t. j. percentuálna zmena. Vypočíta sa takto: [(Číslo v neskoršom čase ÷ Číslo v skoršom čase) - 1] × 100.

Príklad

V roku 2010 bolo v krajine X zamestnaných 4,8 mil. osôb a v roku 2015 to bolo 5,2 mil. Percentuálna zmena od roku 2010 do roku 2015 sa potom vypočíta takto: [(5,2 ÷ 4,8) -1] x 100 = + 8,3%.

Percentuálne body

Pojem percentuálne body sa používa pri porovnaní dvoch rôznych percent. Najlepším spôsobom, ako to vysvetliť, je príklad:

Príklad

V roku 2015 bol podiel žien vo veku od 20 do 24 rokov v EÚ, ktoré ukončili aspoň vyššie stredné vzdelanie 84,8 % pre ženy a 79,8% pre mužov. Rozdiel týchto dvoch percent sa vypočíta v percentuálnych bodoch: 84,8% mínus 79,8% = 5,0 percentuálneho bodu. To znamená, že je o 5,0 percentuálneho bodu viac žien s aspoň stredoškolským vzdelaním ako mužov. Pozrite si nasledujúcu tabuľku:

Obyvateľstvo vo veku 20 - 24 rokov, ktoré ukončilo aspoň vyššie stredné vzdelanie podľa pohlavia v roku 2015 (%)
Zdroj: Eurostat


  • Video Chorvátsky štatistický úrad percentá